Raporto de printempa seminario en Skokovy 2012

Printempa seminario en Skokovy okazis jam tridek kvinan fojon do la 16-a aprilo ĝis 22-a aprilo 2012.

Spite de malfavora veterprognozo la vetero permesis promeni sub suno. Entute venis 28 homoj, inkluzive eĉ tiuj, kiuj venis nur por semajnfino a ǔnur por unu tago kiel Mir.Smyčka. Niaj „lernatoj“ estis tiel diligentaj, ke petis lecionon eĉ en tempo antaǔ vespermanĝo. Petro Chrdle marde prelegis pri Japanio en Domo de senioroj. Antaǔ ĝi ni promenis tra la urbo, kie estas nova instrua vojeto kun kolonetoj, kiuj parolas pri vidindaĵoj kaj historio ĉeĥe, angle kaj germane. Nia rondeto sukcesis krei pri la instrua vojeto flugfolion. Vizito de la instrua vojeto estas vizitinda. Vespere okazis interesa debato pri gramatiko instigita de Viktor Dvořák, poste prezentis Petr Diblík kreon de mozaiko per propra metodo. En merkredo akceptis plurajn partoprenantojn urbestro de urbo Mnichovo Hradiště. Vesperan prelegon nun en Esperanto realigis Petro Chrdle. Ĵaǔde sekvis literatura vespero, danke al Mirek Smyčka, ni spektis filmon pri Eli Urbanová. Vendrede antaǔtagmeze ni ĉiuj partoprenis prelegon pere de materialo, kiun sendis  Pavla Dvořáková, pri komputado kaj elektronika tradukado de Gogole.

Vespere ni rigardis filmon pri putetoj en Vysočina, kun Mirek Smyčka ni lernis esperanta vortoj de nia ĉeĥa himno, kantis esperantajn kantojn laǔ vortojprojekciitaj sur la muron. En nia tombolo ĉiu lotbileto gajnis premion. Sabate tagmeze alvenis Jan Pospíšil kun siaj fotoj kaj filmetoj el brazila Bona Espero kaj filmo de Roman Dobrzynski pri la „Lernejo en bieno“. La libron, kiu estas tradukita al la ĉeĥa el Esperanto vi povas legi en www.knihabonaespero.cz, www.mlboleslav.cz/esperantowww.esperanto.wz.cz

Sabate ni amuzis per naciaj kantoj kaj rakontado.

Lertaj, diligentaj partoprenantoj kreis el bidoj kaj papero suvenirojn kun Eva Pánková. Iaj per vakso povis krei fantaziajn bildetoj kun Majka Kračnarová.

Ĉiutage matene antaǔ matenmaĝo okazis gimnastiko. Pliriĉiĝis ĝin Blanka Hužerová per jogaj manieroj.

La venonta seminario okazos de 8-a oktobro 2012. Jam nun vi povas aliĝi.

Jindřiška Drahotová

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.