Z historického pohledu o Skokovech v Českém rájiKam paměť sahá, jak píší kronikáři, od dob rakouské monarchie přes 1. republiku a 2. světovou válku až do 50-tých let byly tyto osady samostatnou obcí. Se sousedními obcemi měla obec Žehrov určité vazby. Se Všení to byly vazby církevní. Žehrov a Skokovy spadaly pod farnost všeňskou. Na Všeň se chodilo do kostela, na hřbitov se pohřbívalo a děti chodily na Všeň do školy, kde byla škola při faře již před 300 lety. Později vznikaly vazby i na obec Žďár, hlavně po roce 1886, kdy byla ve Žďáru postavena nová škola a děti začaly docházet sem. V r. 1908 se obec Žehrov domáhala zřízení samostatné školy a tzv. „pochodní komise“ zkoumala kolik je to metrů k prvnímu a poslednímu stavení na Žehrov a do Skokov. Obec Žďár podala proti žádosti žehrovských námitky a ty byly vídeňským ministerstvem školství uznány a škola na Žehrově zřízena nebyla. Roku 1923 osady Žehrov a Skokovy utvořily novou politickou obec, protože byly odděleny do té doby k Žehrovu patřící osady Dobšín a Kamenice. Sama historie počátku osídlení této oblasti je popsána tak, že osídlení pochází z doby kolonizační, kdy domy jsou stavěny řadou podél silnice. Žehrov bude patrně ještě starší než Žďár a Doubrava naopak mladší. Určitou souvislost můžeme odvodit z toho, že v roce 2008 si obec Všeň připomínala 695 let výročí od první písemné zprávy o své existenci. Tolik tedy krátký pohled do historie, kterou se nám daří postupně objevovat.
Josef Šnajdr, místostarosta obce, 2009

Příspěvek byl publikován v rubrice Skokovy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.