33.jazykový seminář ve Skokovech

33.jazykový seminář esperantistů se konal od 10.10. do 16.10.2011 ve Skokovech – vesnici, která patří ke Žďáru u Mnichova Hradiště.
Hlavní událostí bylo odhalení pamětní desky MUDr. Josefu Hradilovi u vchodu do budovy penzionu Espero. Esperantský kroužek v Mladé Boleslavi nese jeho jméno od roku 2008. Slavnosti se zúčastnili zastupitelé ze Žďáru a Mnichova Hradiště, o události psal místní tisk. Dostavil se Petr Chrdle z vedení Českého esperantského svazu a mimo jiné oznámil, že tři členové AEH – Svaz zdravotně postižených esperantistů s mezinárodním klubem – který spoluzakládal MUDr.Hradil, byli jmenováni čestnými členy ČESu – Margit Turková, Viktor Dvořák a Jindřiška Drahotová.
V budově Univerzity třetího věku pro klub seniorů v Mladé Boleslavi přednesl poutavou přednášku na téma „Současná rodina a její problémy“ esperantista, člen Světové medicínské esperantské organizace – MUDr.Max Kašparů.
Večerní přednášky v penzionu Espero se konaly denně:
Zprávu ze Světového kongresu esperantistů v Kodani s videonahrávkami a vyprávění o hudebním festivalu v Itálii – podali manželé Dvořákovi.
Dále velmi zajímavou přednášku přednesl Jaroslav Pokorný o místních botanických a geologických zajímavostech, Margit Turková promluvila o podrobnostech, jak byla do japonštiny překládána kniha „Osudy dobrého vojáka Švejka“ za pomoci tří esperantistů. Jindřiška Drahotová vyprávěla o vzpomínkách na Skokovskou bábu.
Seminář obohatila účast francouzské esperantistky Nocole Blot a také bohatá tombola.
Vyrobili jsme si suvenýry a také přívěsky s esperantskou hvězdičkou. Počasí nám dovolilo i procházky do přírody.
Doufáme, že na jaře nás navštíví místní obyvatelé, neesperantisté, aby se s námi pod vedením odborné pracovnice, věnovali ručním pracím a event. se něco dověděli o mezinárodním jazyce a našich aktivitách.
Rádi je přivítáme od 16.dubna do 22.dubna 2012.

Jindřiška Drahotová

http://www.mbnoviny.cz/clanky/nova-pametni-deska-pripomina-esperantistu-josefa-hradila/
http://www.youtube.com/watch?v=1oLFI6BvRPg

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.