Univerzita v Poznani

Univerzita Adama Mickiewicze (UAM) v Poznani, která je druhou největší univerzitou v Polsku, nabízí tříletý dálkové pomaturitní studium interlingvistiky. Mezinárodní kurzy se budou konat v Lingvistickém Institutu vedeném Ilonou Koutny za přispění význačných esperantologů jako je Vera Barandovska-Frank, Detlev Blanke, Vilmos Benczik, Tomasz Chmielik, Ziko van Dijk, Michel Duc Goninaz, István Ertl, Michael Farris, Zbigniew Galor, Aleksander Korĵenkov, Katalin Kováts, Lidia Ligęza, Aleksander Melnikov, Humphrey Tonkin, Kristin Tytgat, John Wells..

Studium poskytne studentům přehled o všeobecné aplikované lingvistice, studium je zaměřené na mezinárodní a mezikulturní komunikaci, plánové jazyky a podrobně se bude zabývat gramatikou, literaturou, kulturou a historií esperanta. Ve třetím roce je možno se specializovat na komunikaci, lingvistiku, literaturu, překládání, plánovou lingvistiku nebo jazykovou pedagogiku. Svou metodikou plní studium speciální roli v učitelské praxi. Od studijního roku 2007/08 trvá spolupráce s ILEI – Mezinárodní liga esperantských učitelů.

Jednotýdenní intensivní stáž (kurzy na univerzitě o 4 studijních oborech a zkoušky) se konají jedenkrát za semestr koncem září a začátkem února. V mezidobí pracují studenti na svých úkolech doma a konsultují látku po internetu s přednášejícími. Po vyhotovení diplomových prací a konečné zkoušce získají studenti vysvědčení o pomaturitním interlingvistickém studiu.

Zájemci se mohou přihlásit z celého světa ke studiu ve studijním roce 2011/12 do 15.srpna 2011. První stáž se uskuteční od 17. do 21.září 2011.
Je požadováno maturitní vysvědčení, nebo vysokoškolský diplom a dobrá znalost esperanta. Studenti musí splnit orientační test při první stáži. Pokud studenti potřebují upevnit své znalosti, je možnost uskutečnit před zahájením studia týdenní intensivní rychlokurz.

Platba za jeden semestr: 1.850 polských zlotých (460 Euro), sleva pro české studenty 700 polských zlotých (175 euro). Je možno pro několik studentů získat stipendium od ESF (Esperanto Studies Foundation z USA) nebo UEA – ILEI (Světová esperantská organizace a Mezinárodní liga esperantských učitelů)

Další informace a přihláška:

interlin@amu.edu.pl nebo ikoutny@amu.edu.pl

http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html

Renato Corsetti

Via del Castello, 1

00036 Palestrina, Italia

renato.corsetti@esperanto.it

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.