Vizitu urbon Mladá Boleslav

Vizitu urbon M L A D Á B O L E S L A V

www.mb-net.cz www.mlboleslav.cz/esperanto

Agrablan restadon en urbo de aŭtomobiloj deziras al vi la Infocentro en Mladá Boleslav
Železná strato 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel/fax: 326 322 173,
retpoŝtadreso: info@is.mb-net.cz kaj Esperanto-rondeto www.mlboleslav.cz/esperanto

Historio de la urbo

Kastelon super kunfluejo de riveroj Jizera kaj Klenice sur loko de antaŭa antikva fortikaĵo fondis la ĉeĥa princo el la gento Premislida – Boleslav la II-a en duono de la 10-a jarcento. Foirejon sub la kastelo translokigis en la jaro 1334 tiamaj posedantoj – Miĥalovicoj – apud la kastelo sur la superan terlangon, kie oni kreis remparitan mezepokan urbon.

La urbo disfloradis de la dua duono de la 15-a jarcento ĝis la komenco de la 17-a. Ĝi estis centro de protestantaj eklezioj – Unuiĝo Frateca. La urbo estis nomata „Romo frateca“. Tio ankaŭ influis arkitekturon, lernejan edukadon kune kun libropresado. En presejo en „Karmel“ eldonis siajn verkojn kaj aliajn, komence de la 16-a jarcento, loka kuracisto Mikuláš Klaudyán, aŭtoro de la unua presita mapo de Ĉeĥio en la jaro 1518. De tiu tempo devenas ankaŭ du gravaj konstruaĵoj: Kolegio Frateca – nuna koncerta kaj galeria salonego, kaj Malnova Urbodomo kun riĉaj sgrafitiaj ornamaĵoj.
En la jaro 1595 la urbo elpagis sin el servuteco kaj post kvin jaroj la imperiestro Rudolf la II-a deklaris ĝin la urbo reĝa.

De la dua duono de la 18-a jarcento en baseno de la rivero Jizera oni konstruis unuajn teksindustriajn fabrikojn. Aliaj fakoj ekfloradis: bierfabrikoj, distilejoj, sapofabrikoj, vinagrofarejo, fandejoj ktp. En la jaro 1895 librovendisto Václav Klement kaj mekanikisto Václav Laurin fondis metiejon por fabriki kaj ripari biciklojn kun 7 laboristoj inkluzive ili. Post kvar jaroj la firmao konstruis unuan motorcikon „SLAVIA“ kaj en la jaro 1905 el la pordego de la nova entrepreno elveturis aŭtomobilo „VOITURETTA“ kun rapideco 40 km/h. Dum tempo inter du mondmilitoj la fabriko fulme kreskis, precipe kiam ĝi kunfandiĝis en la jaro 1925 kun pilzena ŠKODA. Nun la urbon oni nomas „urbo de aŭtomobiloj“, kaj vivas tie 44 mil loĝantoj, el kiuj unu triono laboras en aŭtomobilfabriko. La urbo estas lokita sur sojlo de la plej ĉarma regiono de la lando, al kiu donis niaj antaŭuloj nomon „Ĉeĥa paradizo“ – Český ráj. Malnova soldata kanto tion deklaras: Boleslav, Boleslav urbo tre bela…

Boleslava Kastelo

Ŝtonan kastelon rekonstruis, post lokaj militoj en la 13-a jarcento, posedantoj, sinjoroj Michalovice. Plua rekonstruo gotika okazis inter jarcentoj 15-a kaj 16-a. Pli poste, en duono de la 16-a jarcento ĝin ankoraŭ renesance plibeligis. En la dua duono de la 18-a jarcento ĝi ricevis samtempan aspekton kaj servis dum du jarcentoj kiel kazerno. Nun ĝi enhavas etnografian regionan muzeon kaj Ŝtatan arkivon, certe vidinda.

Templo

Gotika urba palaco estas elstara konstruaĵo en boleslava regiono. Ĝi estis konstruigita ĉirkaŭ la jaro 1490 de Jan Císařovský. Ĝis la fino de la 19-a jarcento ĝi servis kiel loĝejoj. Inter la jaroj 1887-1910 ĝi servis kiel regiona muzeo, poste kiel preĝejo por Eklezio Ĉeĥoslovakia husana. Post grava rekonstruo en 80-aj jaroj de la 20-a jarcento en ĝia tria etaĝo estis kreita galerio. Sub teretaĝo oni trovas modernan ekspozicion el la plej antikvaj tempoj de Mladá Boleslav, instalitan en la jaro 2000. La korto servas kiel ludejo de ludoj el pasintaj tempoj.

Kolegio de Ĉeĥaj Fratoj

Konstruaĵo de katedralo por Unuiĝo Frateca estis solene inaŭgurita en la jaro 1554 laŭ planoj de arkitekto Matteo Borgorelli el itala Milano. La konstruaĵo estas tre originala: trinava baziliko estas finita duoncirkle kun multaj malnovaj romanikaj elementoj. Post ribelo de nobelaro Ĉeĥaj Fratoj la Kolegion perdis kaj akiris ĝin en la jaro 1624 katolika eklezio. Kaj en la jaro 1787 laŭ reformoj de la inperiestro Josef la II-a ĝi estis fermita kaj oni uzis ĝin kiel deponejo. Dum la jaroj 1910-1968 estis ĉi tie sidejo de muzeo. Post rekonstruo dislime de 70-aj kaj 80-aj jaroj de la pasinta jarcento ĝi servas kiel koncertejo kaj galerio.

Malnova Urbodomo

Impona renesanca konstruaĵo estis konstruita en la jaroj 1554-1559 denove de Matteo Borgorelli. Frunto portas riĉajn sgrafitojn kun bibliaj kaj antikvaj motivoj. Ene estas bele ornamita volbita plafono de kunvena salono. Turo, servanta kiel ĉirkaŭrigardejo, devenas el la jaro 1779. Rekonstruo okazis en la19-a jarcento inter la jaroj 1939-1941 kun alkonstruo de flanka malantaŭo.

Nova Urbodomo

Sur la placo de Komenio (Komenský), pli frue Placo de Lernejoj inter la jaroj 1865-1867 oni konstruis pseudoromanikan „Novan urbodomon“. Ĝi servis ne nur kiel urba oficejo, sed ankaŭ por lernejoj. Ĝis la dua mondmilito ĉi tie funkciis salono de teatro kaj gimnazio (nun baza lernejo).

Urba Teatro

en la strato de Palacký estis konstruita en la jaroj 1906-1909. La belegan konstruaĵon en secesia stilo proponis arkitektoj Rudolf Kříženecky kaj Emil Králík, enan ekipaĵon vienaj arkitektoj Fellner kaj Helmer. Kurtegon kreis elstara ĉeĥa pentristo Theodor Hilšer. La teatro havas propran dramensemblon, kie sian karieron komencis ekzemple Martin Růžek, Oldřich Vízner, Marek Eben…

Preĝejo de Surĉieliĝo de Virgulino Maria

Gotika konstruaĵo estis konstruita dum kelkaj dekjaroj en la 15-a jarcento kaj per tegmento kovrita en la jaro 1566 helpe de boleslava urbanino Kateřina Militká. En komenco de la 18-a jarcento la konstruaĵo estis kompletigita per malantaŭejo de altaro kaj baroka frunto kun vestiblo. Ene estas renesancaj desegnaĵoj kaj valora stana baptujo. Statuoj devenas el metiejo de lokaj famaj skulptistoj – familio Jelínek.

Preĝejo kaj Parko Havel

Ĉe fino de „Nova Urbo“ oni fondis en la jaro 1539 tombejon. Post dudek jaroj oni konstruis preĝejon en malfrua gotika stilo. En la jaro 1735 oni alkonstruis barokan turon. La tombejo estis nuligita en la jaro 1957. Valoraj tomboŝtonoj estas instalitaj ene de la preĝejo. La preĝejo servas por ĉiuj eklezioj eĉ por ateistaj aranĝoj. En ĝia kelo estas galerio. La parko estas tre agrabla.

Juda Tombejo

Sur deklivo kontraŭ la burgo estas juda tombejo. Sur grejsaj kaj marmoraj tomboŝtonoj estis indikita la plej malnova dato – la jaro 1604. Tomboŝtonoj estas renesancaj, barokaj kaj empiraj. La tombon ĉi tie havas unua judo, financulo, nobeligita de habsburkaj imperiestroj, subteninta ankaŭ Albrecht de Valdŝtejn. Ekzistas ĉi tie ekspozicio pri lokaj tradicioj kaj spuroj de juda kulturo.

ŠKODA AUTO MUZEO

estis solene malfermita en la jaro 1995 okaze de la 100-a datreveno de fondigo de aŭtomobilfabriko de pioniroj de la ĉeĥa motorindustrio: Václav Klement kaj Václav Laurin. Admirinda ne estas nur kolekto de aŭtomobiloj, sed ankaŭ unika arkitektonika miksaĵo de malnova metiejo kun moderna aspekto.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.