LEGOLIBRETO XII

Na jaře 2016 vyšla již dvanáctá LEGOLIBRETO XII se zajímavými články např. od Rajko Dolečka, Gudrun Pausewang, Max Kašparů, Bély Kováče, Barbory Vačeřové, Gbeglo Koffiho, nebo o Čestmíra Vidmana o Boženě Němcové.
Žádejte u drahotova@esperanto.cz,   420 720 652 320, cena50 Kč.

En printempo 2016 Esperanta Rondeto de d-ro Hradil en Mladá Boleslav eldonis jam dekduan volumon de konata LEGOLIBRETO XII kun interesaj artikoloj de  Rajko Doleček, Gudrun Pausewang, Max Kašparů, Bél Kovacse, Barbora Vačeřová, Gbeglo Koffi aŭ de Čestmír Vidman pri o Božena Němcová.
Petu de drahotova@esperanto.cz,   420 720 652 320, prezo 50Kč.
Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.