PROMĚNY

NABÍDKA knihy Věry NOSKOVÉ „PROMĚNY“, v esperantu „METAMORFOZOJ“
V rámci vzdělávání se v jazyce ESPERANTO, započatého v akci ELFo v letech 2006-2008, jako členové překladatelského kroužku, jsme se rozhodli cvičné překládání zaměřit cíleně k současné české beletrii. Protože paní Věra Muchnová žije ve Strakonicích, kde trávila mládí spisovatelka Věra Nosková, a stále má k němu dob-rý vztah, zvolili jsme její poslední dílo PROMĚNY, vydané v roce 2013.
Pojednává o české společnosti v období kolem roku 1989, tedy před a po „sametové revoluci“, konkrét-ně v Praze. V románu jsou zmíněny tehdejší politické události i aktéři té doby. Prvoplánově v něm vystupují osoby jednak střední společenské třídy, personál dívčího internátu a novináři, dále pak směsice lidí obývajících takzvaný „dům hrůzy“, sociálně vyloučenou lokalitu s nemalým podílem osob romského etnika.
Hlavní postavou je 28letá Aneta, vychovatelka dívčího internátu, v době nesvobody poškozená chováním rodičů, manžela i politickým režimem. Strádá psychicky i hmotně, protože dění ve společnosti i v jejím bezpro-středním okolí svou vrozenou inteligencí a citovým vnímáním si plně uvědomuje. Ovšem bez politické angažo-vanosti nemá šanci se problémů zbavit. Vedle svého zaměstnání se vášnivě věnuje fotografování. Po listopado-vých událostech roku 1989 se stává profesionální fotografkou. Její životní úsilí o lásku a šťastný život je vnitřně iniciováno vášní vidět, porozumnět, koncipovat a… nafotit.
Jsou to právě psychické stavy a proměny mnoha postav, které autorka dokonale vykreslila a které činí dí-lo vskutku čtivým.
Co se jazyka týče, snažili jsme se důsledně dodržovat Zamenhofovo FUNDAMENTO a paralelně používat jazyk moderní, jazyk, který propojuje sociálně antagonistická prostředí, např. prostředí mediálních pracovníků a Romů obývajících Dům hrůzy, jak ho v knize nazvala sama autorka.
Nabídka knihy Věry Noskové, v esperantu nazvané METAMORFOZOJ, právě vyšla v brněnském maloná-kladovém vydavatelství MSD v překladu Jana Wernera a Věry Muchnové. Cena brožovaného výtisku o 168 stranách A5 činí 120 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou je částka navýšena o 21 Kč za poštovné.
Objednávky vyřizuje: Jan Werner, Dřínová 18, 612 00 Brno; wernerjan@seznam.cz.
V Brně 30. července 2015 Jan Werner

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.