Nadácia Cigno

Nadácia Cigno ocenila Slovenskú esperantskú federaciu V marci predstavenstvo nadácie Cigno (Labuť) udelilo poslednú prémiu. Pridelilo ju Slovenskej esperantskej federácii (SKEF), pre jej impozantnú informačnú činnosť v krajine v roku 2014. Spoločnosť, založená v roku 1995 ako subvencia Cigno, udeľovala ocenenia esperantistom v rozvojových krajinách, ktorí významne prispeli k esperantskému hnutiu. V roku 2011 bola transformovaná na nadáciu Cigno, s cieľom odmeňovať národný zväz v rámci Európskej únie, ktorý najlepšie informoval verejnosť o esperante v období jedného roka. V roku 2012 dostal cenu esperantský zväz v Británii a v roku 2013 Český esperantský zväz. Pre pokročilý vek zakladateľa a hlavného mecenáša nadácie Cigno a potrebu znížiť jeho pracovný čas a aktivity, rada sa rozhodla ukončiť svoju činnosť. Všetkým prispievateľom a priaznivcom, sme srdečne vďační. S prianím trvalej úspešnej práce všetkým v esperantskom hnutí, Ayako Kawakita Prezidentka nadácie Cigno Správu o informačnej činnosti SKEF v roku 2014, zaslanú do súťaže o cenu Cigno, je možné stiahnuť na adrese: www.esperanto.sk/eo/skef/premio_cigno_2014_skef.pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.