50-a JUBILEO DE LA E-RONDETO “AMIKECO” EN ČESKÁ TŘEBOVÁ

50-a JUBILEO DE LA E-RONDETO “AMIKECO” EN ČESKÁ TŘEBOVÁ

La urbo Česká Třebová situas en Ĉeĥio je 160 km de Prago kaj 90 km de Brno. Ĝi havas iom pli ol 16 000 enloĝantojn kaj estas konata kiel urbo de fervojistoj pro la grava fervojstacio pri kiu oni fieras. Tri esperantistoj-fervojistoj Jindřich Štancl, František Jindra kaj Jiří Pištora gvidis tie Esperanto-kurson. Ekde tiam la intereso pri Esperanto kreskis kaj oni fondis la rondeton “Amikeco”. Ĝiaj membroj aktivas organizante diversajn aranĝojn. Renomaj estis baloj por nefumantoj kaj jarfine oni regule okazigas Silvestrajn vesperojn dum kiuj ĉiuj bone amuziĝas kaj bonvenigas Novan Jaron. Menciindas, ke la esperantistoj ĝis nun renkontiĝadas kun najbaraj kluboj por komunaj ekskursoj. Kvin kronikoj atestas pri ĉiuj tiuj aktivaĵoj. La jubileon de la 50-a jariĝo festis la rondeto “Amikeco” de la 17-a ĝis la 19-a de septembro 2010.

La eventon partoprenis 115 geesperantistoj el pluraj ĉeĥaj urboj, inter kiuj 15 eksterlandanoj el 5 landoj: Aŭstrio, Danio, Francio, Germanio kaj Nederlando. La festado komenciĝis vendrede en la Kultura centro de la urbo per seminario “Rolo de Esperanto en moderna mondo”. Estis pritraktita serio da prelegoj pri la historio de Esperanto kaj la nuntempa E-movado en la mondo. Oni parolis pri la E-rondeto “Amikeco”, pri la fervojista movado en la mondo kaj la aplikado de Esperanto en faka terminologio. Prelegis ĉeĥaj kaj eksterlandaj esperantistoj. La solenan inaŭguron ĉeestis la vicurbestrino kaj la estrino de la loka muzeo. La okazaĵon filmis la loka televido OIK. Vespere oni diskutis kaj babilis en la apuda kafejo “Esperanto”.

La solena programo estis antaŭvidita sabate. Matene ni amasiĝis en la urba parko “Javorka”, kie post la festparolado estis malkovrita memorŝtono okaze de la 50-a jubileo. Post la komuna fotado ĉe ĝi ni translokiĝis al la restoracio “Hory”, kie per tostado de ŝaŭmvino komenciĝis la solenaĵo. Sekvis bonvenigaj vortoj fare de Jana Křížková kaj Ladislav Kovář. Oni legis salutojn kaj bondezirojn venintajn el pluraj landoj. Ankaŭ surlokaj reprezentantoj de la menciitaj landoj salutis la ĉeestantaron. Meritplenaj personoj de la klubo ricevis diplomon pro sia longjara laboro en la rondeto “Amikeco”. Oni projekciis filmitan resumon pri la okazintaĵoj kaj la aktivado dum la 50-a ekzisto de la klubo. Post bonega tagmanĝo ni komune promenis en la ĉirkaŭaĵo kaj vizitis apudan kapeleton, aŭskultis orgenon kaj kantis. Vespere la muzikistoj ludis konatajn nostalgiajn melodiojn por ĝojigi la ĉeestantaron kaj invitis al dancado. Ne mankis riĉa tombolo en kiu ĉiu gajninto trovis ion por sia gusto.

Dimanĉe okazis komputila seminario pri Esperanto. Promenon tra la urbo ni komencis ĉe la stacidomo. La 15-an de septembro 2010 oni tie inaŭguris modernan multfunkcian trafikterminalon kun nova busstacio. En la Kultura centro ni spektis ekspozicion pri la projekto kaj konstruado de tiu-ĉi impona konstruaĵo. Sekvis vizito ĉe la Malnova placo kaj apuda preĝejo. Laste ni atingis la plej malnovan konstruaĵon de la urbo – rotondon de Sankta Katarina. La aranĝo estis plensukcesa.

Liba Gabalda

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.