KONGRESAJ REZOLUCIOJ de 10-a kongreso de EEU

KONGRESAJ REZOLUCIOJ de 10-a kongreso de EEU

Dum la ferma kunsido de la kongreso la 12-an de julio 2014 la kongresanoj akceptis baze de la propono de la prezidanto  la jenajn kongresajn rezoluciojn:

1.Rezolucio dediĉita al UEA

La asembleo de EEU unuanime rekomendas al UEA okazigi la UK-on de 2016 en Nitra, Slovakio pro la sekvaj kialoj:

1. UK neniam ĝis nun okazis en SLovakio.

2. Slovakio la unuan fojon prezidos Eŭropan Konsilion de la 1-a de julio 2016 dum 6 monatoj.

Por slovakia ŝtato estas grave en la periodo de la prezidanteco havi grandajn internaciajn eventojn kiujn ili povas prezenti kiel partojn de sia programo dum la prezidanteco.

3. Pro tio la politikaj kaj ŝtataj instancoj  estas pli malfermitaj al la internacia komunikado kaj al la bezono de egalrajteco en la komunikado.

4. Pro la centra geografia situo de Slovakio en Eŭropo, ĝi estas facile atingebla per kvar aerhavenoj (Vieno, Brno, Bratislavo kaj Budapeŝto), per trajnaj,  aŭtaj kaj aliaj vojoj kiel por okcidentaj tiel ankaŭ por orientaj  eŭropaj esperantistoj.

5. Nitra havas du universitatojn kun 20.000 studentoj kaj disponas pri granda kvanto da  malmultekostaj loĝeblecoj apud la kongresejo.

6. Sperta teamo, kiu sukcese organizas SESojn  (somerajn E-studadojn) dum deko da jaroj estas eminenta por formi efikan LKK-on.

7. Sekve ekzistas fortaj objektivaj kialoj por elekti Slovakion por organizi Universalan Kongreson ĝuste en la jaro 2016.

2.Rezolucio dediĉita al Eŭropa Komisiono kaj registaroj de EU-landoj:

 • ·La kongreso substrekas la gravecon de lingva justeco, kiel ero de la ĝenerala justeco;
 • ·atentigas pri la neceso, ke EU evoluigu kulturan politikon;
 • ·bedaŭras la decidon de la itala EU-prezidanteco forigi la francan kaj germanan lingvojn de sia prezidanteca retejo.  Tiu decido rekte kontraŭas la oficialan EU-politikon de multlingvismo kiun decidis la EU-ĉefoj de ŝtato kaj registaro en la Eŭropa Konsilio de Barcelona en 2002;
 • ·konsideras, ke la retejo de ĉiu EU-prezidanteco devus esti en ĉiuj 24 oficialaj EU-lingvoj, por alparoli ĉiujn civitanoj en la 28 EU-landoj egalrajte, kaj tiel alproksimigi la eŭropan integriĝon al la civitanoj;
 • ·konsideras, ke la kosto de tia retejo ne estas pravigo, ĉar temas nur pri  salajroj de ĉirkau 50 tradukistoj dum 6 monatoj, ĉiun 14-an jaron;
 • ·substrekas la gravecon de la kantado de la eŭropa himno far civitanoj el diversaj EU-landoj kune en neŭtrala lingvo por antaŭenigi eŭropan identecon harmonie kun naciaj kaj regionaj identecoj;
 • ·atentigas, ke la Civilsocia Platformo por Multlingvismo, starigita far la Eŭropa Komisiono en 2009, rekomendas praktikajn testojn en lernejoj por ekscii kiu dua lernota lingvo plej kuraĝigas la sekvan lingvolernadon, kaj apelacias al ĉiu EU-Membroŝtato starigi tiajn programojn en siaj lernejoj, laŭ la supremenciita oficiala EU-politiko, ke ĉiu lernu 3 lingvojn, la denaskan kaj 2 aliajn;
 • ·rekomendas al la Eŭropa Komisiono tradukigi la raporton de la Civilsocia Platformo por Multlingvismo de junio 2011 al ĉiuj 24 oficialaj EU-lingvoj;
 • ·rekomendas al ĉiuj EU-membroŝtatoj studi la slovakan modelon de Eŭropa Konvencio por plie engaĝi la civitanojn en la eŭropa integriĝo.
 • ·Rezolucio rilata al kongrestemo:

Post fakaj prelegoj pri la kongresa temo, la kongreso konstatis, ke

 • ·ekzistas tendenco en la tutmondiĝo, ke fortiĝu supera lingvo, metanta ĉiujn aliajn lingvojn en duarangan pozicion;
 • ·ekzistas minimume 2 vojoj por plibonigi tiun staton: 1) ke oni kreu artefaritajn regionajn lingvojn baze de lingva parenceco, ekzemple meza slava, latinida kaj ĝermana lingvoj;  2)  ke oni uzu neŭtralan lingvon por  tuta Eŭropo;
 • ·por komenci la procezon de plijustigo de lingvaj rilatoj, ĉiu civitano senescepte, devus rezigni pri la uzo de la propra lingvo por komunikado inter malsamlingvanoj.
Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.