Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska

Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska.

Přátelé,
my v Austrálii se opravdu snažíme přemluvit vládu o tom, že by naše země velmi získala, pokud by se ve školách vyučoval jednoduchý cizí jazyk – esperanto – dětem po dobu sedmi let na základních školách v celé zemi. Staly by se tak bilingvisty ve 12 letech. Tak budou dobře připraveny na výuku obtížnějších národních jazyků po dobu dalších šestiletého studia.
Tento rok je pro nás nejdůležitějším úkolem přemluvit vládu. Před tím toho nemůžeme mnoho udělat, protože musíme připravit návrh se zprávami a výzkumy. K tomu je dosud připraven 44 stránkový dokument s názvem „Australian LOTE“. Musí se také připravit podklady pro učitele, kteří esperanto neovládají, aby ho mohli vyučovat. K tomu je k dispozici kniha „Talking to the Whole Wide World“ (Komunikace s celým širým světem) o 202 stranách.
Naštěstí jsme získali k této práci paní Penny Vos, která vše připravila. Má zkušenosti z období více než deseti let, kdy esperanto vyučovala na základní škole s velkým úspěchem. Je přesvědčena, že každý učitel by mohl postupovat podobně, pokud by k tomu měl vhodné podmínky.
V roce 2007 prohlásili akademici, že výuka cizích jazyků v Austrálii je v krizi. Vyvolali diskusi k řešení problému.
V uplynulých třech letech věnovala Penny Vos všechen svůj čas k přípravě k řešení tohoto problému. Její návrh spočívá v názoru, že všeobecní učitelé na základní škole jsou nejvhodnější pro výuku cizích jazyků. Také, že esperanto je jediný jazyk na světě, dostatečně snadný, aby ho mohli vyučovat všichni učitelé.
Za 7 let výuky esperanta na základních školách už budou děti bilingvní. Budou mít k dispozici kontakty s dětmi z jiných zemí pomocí internetu, získají zkušenosti s jinými kulturami ve světě. Také důležitou věcí pro vládu bude, že děti budou připravené pro další vzdělávání a ovládnutí dalších cizích jazyků.
Penny Vos napsala, nakreslila a umělecky doplnila knihy, obstarala tisk a nyní je odhodlaná přesvědčit vládu o řešení uvedeného problému. Penny Vos pomáhali esperantisté z jiných zemí. Já se osobně snažím jí usnadnit cestu.
I další země, kde se mluví anglicky, mohou využít tuto hodnotnou knihu „Talking to the Whole Wide World“ – T3W3, pokud by se vlády přesvědčily, že je toto řešení pro mnohojazyčnost populace a že děti budou lépe prospívat po zvládnutí esperanta. Další země, jako je vaše by potřebovaly přeložit tuto knihu do vašeho jazyka v T3W3 a nahradit několik písniček, vtipů a jiných za známé vaše národní písně, říkadla a vtipy.
Pokud umíte anglicky, může o našem projektu číst na www.mondeto.com
Tento rok jsme všichni velmi zaměstnaní, a jestliže by i vaše vláda uznala hodnotu esperanta, tak i vy budete velmi zaměstnaní! Podle mých zkušeností je výuka esperanta pro Japonce o hodně více snadnější než angličtina. Tedy esperanto před angličtinou velmi pomůže potom dětem angličtinu zvládnout.
Seznámila jsem se se systémem výuky na základních školách a jsem si jistá, že vaše děti by hodně získaly, pokud by se všechny učily esperanto na základní škole. Mohly by komunikovat s našimi dětmi po pěti letech, pokud by ovšem obě vlády souhlasily a program podpořily.
S přátelským pozdravem Diane Lukas

Dovětek: Diane Lukes se zúčastnila semináře ve Skokovech. Česky sice neumí, ale její manžel české kořeny má. Spolu s ní a ostatními našimi zahraničními přáteli jsme byli přijati na radnici v Mladé Boleslavi v roce 2006 panem náměstkem Smutným a ten promluvil na úvod i několik slov v esperantu.
Překlad – Drahotová J. 2014.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.