Respondecoj de la novaj UEA-estraranoj kaj Rezolucio de la 98-a UK

Respondecoj de la novaj UEA-estraranoj
Mark Fettes – prezidanto
Gvidanto de la subteamo “Mastruma Evoluo.”
Strategia laborplano, Financoj, Oficejo, Kongresa politiko, TEJO, CED, uea.org
Martin Schäffer – ĝenerala sekretario
Komitato, Komunika politiko, Delegita Reto, Financoj kaj administrado (kunlabore kun Fettes)
Stefan MacGill – vicprezidanto
Gvidanto de la sub-teamo “Movada Evoluo.” Kapabliga agado (ILEI, edukado.net, aktivula trejnado), Komisionoj pri Oceanio kaj Afriko
José Antonio Vergara
Konsciigo: Tutmonda Inform-Reto (TIR); Faka agado, Terminologia Esperanto-Centro (TEC), IKU; TEJO kaj CED (kunlabore kun Fettes)
Stefano Keller
Gvidanto de la sub-teamo “Monda Evoluo.” Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj urboj
Barbara Pietrzak
Kultura evoluigo (i.a. Akademioj Lingva kaj Literatura, Belartaj Konkursoj), Komisionoj pri Eŭropo kaj Mezoriento/Nord-Afriko
Lee Jung-kee
Kapabligo (kunlabore kun MacGill), Novaj landaj asocioj, Komisiono pri Azio, E-Centroj

—-

Rezolucio de la 98-a Universala Kongreso de Esperanto
Ni, 1034 partoprenantoj en la 98-a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj el
55 landoj de ĉiuj mondopartoj al la plej norda ĉefurbo, Rejkjaviko, sur la insulo Islando,
diskutinte en pluraj sesioj pri la temo “Insuloj sen izoliĝo: por pli justa komunikado
inter lingvokomunumoj”;
konstatas, ke insuloj – historiaj, geografiaj kaj sociaj – estas originaj fontoj de biologia
kaj kultura diverseco, kiujn indas konservi kaj protekti;
esprimas maltrankvilon pri la nuntempe akriĝantaj minacoj al tiu diverseco, pro pluraj
homogenigaj kaj detruaj tendencoj de la regantaj ekonomiaj kaj politikaj sistemoj
tutmonde;
samtempe bonvenigas la kreskantajn ŝancojn por translima kaj transkultura interkompreniĝo, kiujn donas la disvastiĝo de komunikaj rimedoj kiel Interreto;
atentigas pri la graveco de lingva diverseco kaj lingva justeco en la protektado de tiu
kultura bunteco, kiun heredigis al ni la insuloj de la mondo;
memorigas, ke ĝuste tiu protektado de diverseco estas kerna valoro de la movado por
la internacia lingvo Esperanto;
konfirmas la volon de la Esperanto-movado kunlabori cele al mondo de “insuloj sen
izoliĝo”, kie ĉiuj lingvoj kaj kulturoj povas kunekzisti kaj plue disflori en reciproka
respekto;
alvokas al mondvasta kunlaboro per lingve justaj rimedoj por kontraŭstari la minacojn
de klimatŝanĝo kaj biokultura homogeniĝo;
asertas la urĝecon de tia agado por konservi la trezorojn de nia insuleca planedo.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.