Herzberg – město esperanta

V posledních dnech června 2013 Svaz zdravotně postižených esperantistů podnikl výlet do Lipska, do I C H – Informační centrum v městě Herzberg al Harz – města esperanta a do Drážďan. Byl to skutečně pěkný výlet. V Herzbergu byl pro nás připraven bohatý a hodnotný program, prvotřídní ubytování a přátelské prostředí. I návštěva Lipska a Drážďan byla dobře vybrána. Přesto, že jsme přijeli večer trochu později, sešli jsme se ve velkém sále hotelu „Zum Pass“ s naším hostitelem Peterem Zilvarem, který nás pak obětavě provázel po celou sobotu do pozdního večera za doprovodu pohotového tlumočníka Marka Blahuše.
Město Herzberg je typické lázeňské město s úpravnými domy rozesetými v lesnatém údolí v čisté přírodě. Přírodu jsme sice viděli jen z autobusu, protože hory byly v mlze a trvale poprchávalo. To nebylo na překážku, abychom navštívili před nádražím památník Joachima Giesnera, přednosty stanice, který se celý svůj život věnoval esperantu a překládal do něj písně. Miroslav Smyčka by ho jistě potěšil, kdyby jako my mohl slyšet svůj překlad z opery Nabucco v jeho podání. Blízko pak je velká bělostná mramorová busta Ludvíka Zamenhofa, kterou dodali čínští esperantisté a  z černého mramoru lavice od afrických esperantistů. Po straně je veliká skleněná deska s vyrytými nápisy v desítkách jazyků: „Vítejte!“. Potom jsme vešli do starobylého salonu, kde je možno se nechat oddat esperantských obřadem, protože starosta zde ovládá esperanto. V městě je rozlehlý zámek, kde je archív, několik úřadů a muzeum. V muzeu je v horním patře místo pro esperantskou expozic. V současné době tam je výstava kamenů opravdu z celého světa včetně písku za Sahary a krystalů z Brazílie. S nadšením jsme tam našli kameny ze Sněžky, z Ještědu, z Budějovic…Samotné Informační centrum je v rodinném domě se zahradou. Dva vysoké stožáry se zelenými vlajkami jsou zdaleka vidět. V centru jsou dvě třídy, archív a knihovna. Podél jezera je stinná procházka alejí různých stromů. Stromy jsou označeny tabulkami se jmény v němčině, latině a esperantu. Sofia Kóródy a Peter Zilvar večer přednášeli o místních krajině a o své práci. Nechyběly ani místní legendy. Jejich práce je velice záslužná a jejich plány obdivuhodné.
Dík patří našim organizátorům, kteří nám umožnili poznat město esperanta.

Jindřiška Drahotová

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.