Je demokracie něco svatého?

Je demokracie něco svatého?

Dne 8.února 2013, kdy byl ve Slovinsku státní svátek – Den kultury. V hlavním městě Lublani se konala veliká demonstrace za účasti 20.000 lidí proti politické elitě jak zprva, tak z leva, proti vedoucím odborů a proti církvi. Hlavním heslem bylo: Skončili jste! Vaše období je u konce!

Demonstrace ve Slovinsku se konají již více než tři měsíce prakticky trvale.

Co znamená tento pohyb veřejnosti? Veřejnost odmítá všechny vedoucí instance. Je to vzpoura proti demokracii? Vždyť politici byli zvoleni demokraticky.

Ekonomický stav ve Slovinsku se trvale zhoršuje přibližně deset let, kdy Slovinsko vstoupilo do Evropské unie. Politici ničí zemi, její ekonomiku a korupce vzrůstá. Kdokoliv je zvolen (vládly už všechny možné koalice, pravé i levé) jejich výsledky byly vždy stejné: země se topí v dluzích, vzrůstá počet chudých a naděje je v nedohlednu.

Jestliže lidé protestují proti všem demokraticky zvoleným osobám, protože tyto osoby nejsou pro veřejnost dobré, protestují proti demokracii?

Cožpak slovo demokracie je samo o sobě svaté a nedotknutelné?

Začal jsem pochybovat.

Žil jsem 45 let v nedemokratickém systému, který byl účinnější, který budoval a upevňoval ekonomický stav země a poskytoval masám trvale naději na lepší budoucnost. Tato nedemokracie dávala skoro všem občanům právo na práci a základní životní podmínky: bezplatné zdravotní pojištění, zcela bezplatné školství, právo na sociální pomoc, stejná práva a povinnosti pro diskriminované menšiny, stejná práva na dovolenou, 38hodinový pracovní týden. Střední vrstva obyvatelstva trvale rostla na víc než 60% – to byli ti, kdo měli byt nebo dům, auto a práci s průměrným platem. Jenom jsme neměli formální demokracii (mnoho politických stran a právo volby k vládnutí těchto stran). Volili jsme každý čtvrtý rok a vybírali jsme z navržených kandidátů, ne mezi stranami, které byly zakázané, jako jsou extremistická hnutí, např. fašistické, antisemitské, rasistické atd.

Jediné, co jsme získali po pádu nedemokracie, jsou politické strany, ve kterých se usídlili nemorální osoby a jejich jediný cíl je jejich osobní zisk. Tato naše formální demokracie nás otravuje svým jedem již 20 let a způsobila, že střední 60%-ní vrstva se scvrkla na 10-20% a zcela chudých jsou 2-3% obyvatel, o zbytku se dá říci, že zchudli. Slovinský stát dlužil na konci nedemokracie asi 3 miliardy dolarů a nyní dluží více než 20 miliard eur, tedy demokraticky zvolení politici zcela neodpovědně zadlužili každého slovinského občana 10.000 euro a tento dluh stále ještě roste. Tyto dluhy nemůže splatit tato, ani příští generace.

Lidé si uvědomili, že je čeká řecký scénář a absolutní chudoba, ačkoliv dosáhli v nedemokracii rozvoj.

Kdo je vinen?

Cikáni? Židé? (jak nás chce obalamutit maďarská politika) Církve a kapitalismus? Nebo možná skrytí komunisté?

Troufám si říci, že vinu má novoliberalistická kapitalistická demokracie. Každá demokracie, která ve svém systému má možnost manipulovat národem tak, že jsou vybíráni vládci, kteří škodí zájmům občanů, taková demokracie je nepřijatelná. Není demokratickým systémem stát s mnoha politickými stranami a jehož úspěšný ekonomický systém je postaven tak, že každý politik koná jen v zájmu bohatých (ne pro vlastní stát – ale pro ty, kteří manipulují se světem pomocí svého bohatství a bankovním systémem). V zájmu lidu je rovnoprávný systém a stejná práva, spravedlnost a lidskost. To všechno chybí v současné demokracii. Dovoluji si tvrdit, že současná demokracie je protilidová a nelidská.

Tedy, ať slovinský národ požaduje odstranění tohoto druhu demokracie.

Proč právě Slovinci jsou si zdánlivě vědomi tohoto faktu?

Prostě proto, že Slovinci jsou malý národ (dva miliony obyvatel) a skoro všichni se vzájemně znají, všichni diskutují o stejných věcech a rychle jsou schopni se dohodnout. Kromě toho jsou Slovinci jediný národ, který má dobré vzdělání a není ovlivněný náboženstvím. (Církve v jiných státech jsou závislé na státu, tedy na politicích a církve vždy podporují vládu). Náboženství působí na otupění revolučnosti národa. Slovinci, vychovaní v komunistické éře, nepřijali útočný katolicismus a nyní jen 10% z nich volí klerikály. Proto nejsou ovlivněni a nenásledují církevní hodnostáře, kteří odsuzují vzpoury.

Předpokládám, že ve Slovinsku vzniknou nové, základní ideje, jak nastolit novou, lidskou demokracii se spravedlivým ekonomickým pořádkem, který zabrání korupci vládců. Jaká bude tato demokracie, to ještě nevím.

Vize se vytvoří v budoucnu na základě současných podmínek, které nabízí informatická revoluce, pokud nezasáhne NATO, které chrání rothschildovskou oligarchii.

Zlatko Tiŝljar

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.