Archiv pro měsíc: Červenec 2014

Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska

Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska. Přátelé, my v Austrálii se opravdu snažíme přemluvit vládu o tom, že by naše země velmi získala, pokud by se ve školách vyučoval jednoduchý cizí jazyk – esperanto – dětem po dobu sedmi … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Letero de Diane Lukas – al Japanio

Letero de Diane Lukas – al Japanio Karaj Geamikoj, Nun en Aŭstralio ni vigle strebas persvadi la registaron, ke nia tuta lando tre gajnus, se ni instruas la plej simplan, fremdan lingvon, Esperanton, al infanoj dum la sep jaroj en … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

ILEI akceptita de la urbestrino de Montevideo, en la Nacia Parlamentejo

ILEI akceptita de la urbestrino de Montevideo, en la Nacia Parlamentejo En impona italstila palaco, longa, vasta salonego kun marmoraj kolonoj, altega plafono kun koloraj vitraj fenestroj — jen la ejo de la Ĝenerala Kunsido de Unesko en novembro-decembro, 1954. … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Esperanta tago en Pardubice

Je la 14-a de junio okazis „Pardubický esperantský den“, niaj tri aninoj partoprenis. Ĝi estis tre bone organizita, kortuŝa estis loka ĥoro de senioroj. Okazis prelegoj de Petro Chrdle, Margit Turková, mi kaj Quido Janík. La hundeto de Zdena Novotná … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto

Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto Jam frue de la dudeka jarcento ariĝis instruistoj en la movado; en 1910 aperis instruista bulteno, kies nomo estis Internacia Pedagogia Revuo, same kiel nun; la graveco de instruado de la lingvo estis bone … Celý příspěvek

Rubriky: Akce / Aranĝo | Komentáře nejsou povoleny