Archiv pro měsíc: Leden 2012

La 28-a INTERNACIA FESTIVALO EN XANTEN

La 28-a INTERNACIA FESTIVALO EN XANTEN 27.12.2011 – 3.1.2012 Kadra temo: BENELUKSO La jarfina Internacia Festivalo prezentas altkvalitan programon kaj riĉan originan Esperanto-kulturon el pluraj landoj de la mondo. Dumtage ni ĝuas diversajn seriozajn prelegojn, seminariojn kaj aliajn interesajn aktivaĵojn. … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

O Skokovech

Pozvánka do míst, která nepatří mezi nejnavštěvovanější v Českém Ráji, ale kdo přišel, vrací se. Nejstarší vodoléčebné zařízení – lázně Sedmihorky založil MUDr. Antonín Šlechta. V prvním roce /1841/ měly lázně sedm hostů. Jak se však šířila dobrá pověst o … Celý příspěvek

Rubriky: Skokovy | Komentáře nejsou povoleny

El historia vidpunkto pri Skokovy en Ĉeĥa paradizo

Civitoj Žehrov kaj Skokovy laǔ la plej malnovaj kronikoj el tempoj de aǔstra imperio tra „Unua respubliko“ ka dua mondmilito ĝis kvindekaj jaroj de dudedeka jarcento estis unu civito memstara. Iaj ligiloj ĝi havis kun najbataj civitoj. Kun civito Všeň … Celý příspěvek

Rubriky: Skokovy | Komentáře nejsou povoleny

Z historického pohledu o Skokovech v Českém ráji

 Kam paměť sahá, jak píší kronikáři, od dob rakouské monarchie přes 1. republiku a 2. světovou válku až do 50-tých let byly tyto osady samostatnou obcí. Se sousedními obcemi měla obec Žehrov určité vazby. Se Všení to byly vazby … Celý příspěvek

Rubriky: Skokovy | Komentáře nejsou povoleny

Letní kongres na břehu Středozemního moře

Letní kongres na břehu Středozemního moře od 18.srpna do 25.srpna 2012 79. Esperantský kongres v Itálii se bude konat v Mazaradelvalo na Sicílii. Starosta města si přeje, aby se město stalo střediskem esperanta. Sám přišel na národní kongres, aby nás … Celý příspěvek

Rubriky: Akce / Aranĝo | Komentáře nejsou povoleny

Olŝtinaj tagoj de Esperanto

Aligxilo_-_OTE_2012 Aliĝkotizo ne estos repagebla Kontribuantoj al la programo pagas laŭ interkonsento kun organizantoj. Kondiĉoj: Tranoktado: en la studenta domo nr 119, Olsztyn – Kortowo, str. Dybowskiego 9, proksime de preĝejo kaj konstruaĵo de Humanista Fakultato. Ĉambroj: unu-, du- kaj … Celý příspěvek

Rubriky: Akce / Aranĝo | Komentáře nejsou povoleny

Somera kongreso sur la marbordo mediteranea

Somera kongreso sur la marbordo mediteranea De la 18a ghis la 25a de augusto 2012 la 79a Kongreso de Esperanto en Italujo okazos en Mazaradelvalo, Sicilujo. Ghi estas la urbo kies urbestro volas farighu centron de Esperanto, li jam venis … Celý příspěvek

Rubriky: Akce / Aranĝo | Komentáře nejsou povoleny

Kontakty / Kontaktoj

Kontakty na členy našeho kroužku / Kontaktoj al gerondetanoj

. Celý příspěvek

Rubriky: Kontakty / Kontaktoj | Komentáře nejsou povoleny

EEU se angažuje v projektu POLIGLOTTI4.EU

V rámci projektu poliglotti4.eu v Evropské unii pro zavedení mnohojazyčnosti (multlingvismu), kde je členem také EEU – Evropská esperantská unie, se uskutečnilo v Madridu setkání občanských společenských organizací se zájmovými skupinami Evropské unie. Byly představeny výsledky projektu, který trvá již jeden rok, s cílem … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

EEU PLU AKTIVAS EN LA PROJEKTO POLIGLOTTI4.EU

Kadre de la projekto poliglotti4.eu de la Europa platformo por promocii multlingvismon en kiu membras ankau EEU, en Madrido okazis renkontiĝo de civilsociaj organizoj kun interesgrupoj de EU. Dum la renkontiĝo estis prezentitaj rezultoj de la unua jaro de la … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny