Archiv pro měsíc: Červen 2011

Universitato en Poznano

La Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznano, la dua plej granda universitato en Pollando ofertas 3-jaran eksteran postdiploman studadon pri interlingvistiko. La internacia kursaro okazas en la Lingvistika Instituto, sub la gvido de Ilona Koutny kaj kun la kontribuo de … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Univerzita v Poznani

Univerzita Adama Mickiewicze (UAM) v Poznani, která je druhou největší univerzitou v Polsku, nabízí tříletý dálkové pomaturitní studium interlingvistiky. Mezinárodní kurzy se budou konat v Lingvistickém Institutu vedeném Ilonou Koutny za přispění význačných esperantologů jako je Vera Barandovska-Frank, Detlev Blanke, … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

63-a IFEF en Liberec

LA 63a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-FEDERACIA KONGRESO 7a -14a de majo 2011 Ĉeĥaj esperantistoj preparis por fervojistoj eksterordinare bonan IFEF kongreson en la bela nordbohemia urbo Liberec. La aranĝo okazis en la luksa Centro Babylon. Partoprenis ĝin 173 geesperantistoj el 18 … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

ABOCO!

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Zkoušky z esperanta

U maďarských státních zkoušek je kromě angličtiny oblíbené esperanto. Získal jsem informaci od Alexandra Horvátha ze zprávy v novinách o počtu státních zkoušek z esperanta v průběhu let. podle maďarské státní zkušební komise. Potom jsem ještě sledoval ohlasy na tyto … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Esperanto ekzamenoj

Krom la lingvo Angla, ankaŭ Esperanto estas populara en la hungaraj ŝtataj lingvaj ekzamenoj Mi kaptis informon de Aleksandro Horváth [horva:t] pri gazet-informo pri nombro de Esperanto-ekzamenatoj (de jaro al jaro, tra jaroj) far la Hunagara ŝtata Ekzamenkomisiono. Poste ankaŭ … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

univerzita Guangdong Baiyun

univerzita Guangdong Baiyun Na univerzitě Guangdong Baiyun v Kantonu by si přáli poslat své studenty na studium do Evropy, kde by mohli pokračovat ve studiu v oborech: obchod, turistika, účetnictví, finance, v délce jednoho až dvou let. Studenti zakončili své … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Guangdong Baiyun Universitato

Guangdong Baiyun Universitato La GBU (Guangdong Baiyun Universitato) volos kore sendi siajn studentojn al viaj universitatoj en eŭropaj landoj por daŭrigi la lernadon pere de Esperanto (en fakoj de Merkato, Turismo, Kontado, Financo) en unu aŭ du jaro(j), ĉar la … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny