Archiv pro měsíc: Říjen 2010

Nova franca leĝo malfermas ŝancon por Eo

Nova franca leĝo malfermas ŝancon por Eo kaj niaj KER-ekzamenoj Kategorio: Movado; Dato: 2010-10-06 08:30:10 Pro informiĝo de franca studento pri la ebloj ekzameniĝi pri Esperanto je B2-nivelo ni komencis enketadi pri la kialo kaj trovis ke ekde la 1a … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Europanto / Eŭropanto

EŮROPANTO | EUROPANTO Ĉu vi ankoraŭ ne aŭdis pri Eŭropanto? | Vy jste ještě nikdy neslyšeli o europantu? Eble, ĉar ĝi ne ekzistas. Eŭropo aŭkoraŭ ne havas komunan lingvon. Verdire jam naskiĝis multaj provadoj por elimini tiun ĉi gravan problemon. … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Esperantský kroužek Dr.Hradila v Mladé Boleslavi

ESPERANTSKÝ KROUŽEK Dr.Hradila v Mladé Boleslavi pracuje v Mladé Boleslavi od roku 2000 (do roku 2009 pracoval i v Mnichově Hradišti). Esperantské skupiny v našem okrese vznikaly v třicátých letech, kdy se do Mladé Boleslavi a okolních měst – Bakova, … Celý příspěvek

Rubriky: Historie / Historio | Komentáře nejsou povoleny

El Eǔropa Bulteno

El Eǔropa Bulteno – organo de Eǔropa Esperanta Unio LA TRI RAJTOJ POR ESPERANTO De tempo al tempo adiĝas el la Esperantistaro voĉoj, kiuj postulas ke Eǔropa Unio oficialigu Esperanton. Tiuspecaj postuloj estas ne nur neefektivigeblaj, sed ankaǔ nebezonaj. Esperanto … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Vizitu urbon Mladá Boleslav

Vizitu urbon M L A D Á B O L E S L A V www.mb-net.cz www.mlboleslav.cz/esperanto Agrablan restadon en urbo de aŭtomobiloj deziras al vi la Infocentro en Mladá Boleslav Železná strato 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel/fax: 326 … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Historio de Esperanta rondeto Dr.Hradil

Historio de la Esperantista klubo en Mnichovo Hradiště kaj Mladá Boleslav La kroniko de la klubo bedaŭrinde neniam estis gvidata. Laŭdire de la lastaj vivantaj favorantoj de Esperanto estis klubo fondita post la kurso en ekonomie krizaj jaroj, eble dum … Celý příspěvek

Rubriky: Historie / Historio | Komentáře nejsou povoleny

Historie Esperantské kroužku Dr.Hradila

Historie esperantského kroužku v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi Bohužel nikdy nebyla vedena kronika klubu. Podle posledních dosud žijících pamětníků a příznivců esperanta byl klub založen v krizových letech pravděpodobně v zimě 1929-30 nebo 1930-31. Tenkrát se v několika … Celý příspěvek

Rubriky: Historie / Historio | Komentáře nejsou povoleny

Amika invito en Skokovy 2011

AMIKA INVITO al neformala renkotiĝo en Ĉeĥan paradizon, en familian pensionon ESPERO en vilaĝeto SKOKOVY – 75 km nordoriente de Prago – en printempa naturo de lundo je la 11-a aprilo ĝis dimanĉo je la 17-a aprilo 2011, inter homoj … Celý příspěvek

Rubriky: Akce / Aranĝo | Komentáře nejsou povoleny