Archiv rubriky: Články / Artikoloj

KONGRESAJ REZOLUCIOJ de 10-a kongreso de EEU

KONGRESAJ REZOLUCIOJ de 10-a kongreso de EEU Dum la ferma kunsido de la kongreso la 12-an de julio 2014 la kongresanoj akceptis baze de la propono de la prezidanto  la jenajn kongresajn rezoluciojn: 1.Rezolucio dediĉita al UEA La asembleo de … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Jindřiška Drahotová: Esperanto je nejvhodnějším komunikačním prostředkem

Bol_denik_2014_srpen

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Raporto pri 99-a Universala Kongreso en Bona Aero

Raporto pri 99-a Universala Kongreso en Bona Aero Novaj laborskemoj dum Universala Kongreso daŭripovo-konsciigo La Estraro prove enkondukis novan aranĝon de la UK-programo, laŭ la ĉefaj agadkampoj de la Strategia Plano akceptita en 2013. Nome, lundo fariĝas la Tago de … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska

Dopis australské esperantistky Diane Lukas do Japonska. Přátelé, my v Austrálii se opravdu snažíme přemluvit vládu o tom, že by naše země velmi získala, pokud by se ve školách vyučoval jednoduchý cizí jazyk – esperanto – dětem po dobu sedmi … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Letero de Diane Lukas – al Japanio

Letero de Diane Lukas – al Japanio Karaj Geamikoj, Nun en Aŭstralio ni vigle strebas persvadi la registaron, ke nia tuta lando tre gajnus, se ni instruas la plej simplan, fremdan lingvon, Esperanton, al infanoj dum la sep jaroj en … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

ILEI akceptita de la urbestrino de Montevideo, en la Nacia Parlamentejo

ILEI akceptita de la urbestrino de Montevideo, en la Nacia Parlamentejo En impona italstila palaco, longa, vasta salonego kun marmoraj kolonoj, altega plafono kun koloraj vitraj fenestroj — jen la ejo de la Ĝenerala Kunsido de Unesko en novembro-decembro, 1954. … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Esperanta tago en Pardubice

Je la 14-a de junio okazis „Pardubický esperantský den“, niaj tri aninoj partoprenis. Ĝi estis tre bone organizita, kortuŝa estis loka ĥoro de senioroj. Okazis prelegoj de Petro Chrdle, Margit Turková, mi kaj Quido Janík. La hundeto de Zdena Novotná … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Tre agrabla kunveno

Tre agrabla kunveno dum enorme varmega vetero en Prago:  boleslavaninoj kun praganinoj je la 9-a junio 2014. Aŭtune okazos kunveno en Mladá Boleslav.

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Obtíže memoárů: Překlady díla Tivadara Sorose

Obtíže memoárů: Překlady díla Tivadara Sorose Humphrey Tonkin Universita Hartford, USA přednášku přednesl v únoru 2014 v domě překladatelů a spisovatů u příležitosti křtu knihy  „Maškaráda kolem smrti”. Tivadar Soros: Maškaráda kolem smrti, překlad Jindřiška Drahotová Překládání knih se podobá … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Andreo Cseh

Karaj amikoj, vi certe jam aŭdis pri Ĉe-metodo. Eble eĉ pri Andreo Cseh, kiu uzadis ĝin. Se vi kapablas la ĉeĥan, vi povas pri ili legi en libro de Ed Borsboom – Nederlandano, kiu persone konis kaj laboris kun li … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny