Archiv rubriky: Články / Artikoloj

Raportoj de Liba Gabalda

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Letero al la nova prezidanto de la EU-parlamento

TEJO aktuale 432 | Februaro 2017-02-14 Letero al la nova prezidanto de la EU-parlamento La EU-parlamento havas novan prezidanton ekde januaro 2017, Antonio Tajani. Dum sia elparolo en la EP plensesio, li parolis ankaux pri lingvan malplimultoj kaj homoj vivantaj … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Raporto pri agado de Esperanta Rondeto de D-ro Jozefo Hradil en la jaro 2016

Raporto pri agado de Esperanta Rondeto de D-ro Jozefo Hradil en la jaro 2016 1.Niaj ttt-paĝoj www.mlboleslav.cz/esperanto plu ekzistas dulingve, pri interesaĵoj, niaj agadoj kaj aranĝoj de aliaj kluboj. Aliaj ttt paĝoj vi trovos sur www.evinatelier.cz en la ĉeĥa lingvo, … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Pli da britoj lernas la ĉinan lingvon

La 10an de septembro la retejo de la brita revuo Ekonomikisto raportis, ke iuj lernejoj trovis pli kaj pli grandan merkaton de dulingva instruado. Kenstington Wade, privata lernejo en okcidenta Londono, venontjare akceptos lernantojn en la aĝo de 3 ĝis … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

La 101a UNIVERSALA-KONGRESO de Liba Gabalda

La 101a UNIVERSALA-KONGRESO 23. 7. – 30.8. 2016 En suda Slovakio en la urbo Nitro komenciĝis la unua UK de la dua cento. Slovakio gastigis unuan fojon la Universalan Kongreson de Esperanto. Samtempe komenciĝis slovaka prezidanteco en la konsilio de … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Raporto el UK2016 Nitra de Jindra Drahotová

Mi en Nitra partoprenis Universalan kongreson jam dekan fojon. Mi povas kompari. En Slovakio mi havis avantaĝon, ĉar mi bone komprenas slovakan lingvon kaj ankaŭ la prezoj de nutraĵo estis favoraj por mi, krome la manĝaĵoj estis facile aĉeteblaj en … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Odešla Tereza Kapista

Odešla Tereza Kapista Se smutkem oznamujeme, že velmi známá aktivní učitelka Če-metody Srbka Tereza Kapista odešla do esperantského nebe v dubnu 2016. Neúnavně do svého stáří vyučovala náš jazyk v mnoha zemích, v Austrálii, Bulharsku, Burundi, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Tereza Kapista forpasis

Ni kun tristeco sciigas al vi, ke forpasis en Serbio Tereza Kapista, tre konata kaj dum jardekoj tre aktiva Cseh-instruistino. Tereza senlace vojaĝis eĉ en maljunaĝo tra landoj kaj kontinentoj por instrui nian lingvon. Ŝi gvidis kursojn inter aliaj en … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

LEGOLIBRETO XII

Na jaře 2016 vyšla již dvanáctá LEGOLIBRETO XII se zajímavými články např. od Rajko Dolečka, Gudrun Pausewang, Max Kašparů, Bély Kováče, Barbory Vačeřové, Gbeglo Koffiho, nebo o Čestmíra Vidmana o Boženě Němcové. Žádejte u drahotova@esperanto.cz,   420 720 652 320, cena50 … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny

Zajímavá otázka v soutěži RISKO / Interesa demando en ludo RISKO

Demando en konkurso RISKO ĉe edukado.net Kial povas havi grandan estontecon la KER-ekzamenoj en Francio? Ekzistas ministeria dekreto pri tio, ke je dungiĝo instruistoj devas pruvi siajn konojn pri fremda lingvo. Ni atendas vin reludi ĉe http://edukado.net/ludoj/risko V soutěži RISKO … Celý příspěvek

Rubriky: Články / Artikoloj | Komentáře nejsou povoleny