Vítejte / Bonvenu

Vítejte na stránkách našeho kroužku, který nese jméno lékaře, esperantisty a obětavého člověka MUDr. Josefa Hradila Ni bonvenigas vin sur paĝoj de nia rondeto, kiu portas nomon de la kuracisto, esperantisto kaj oferema homo, d-ro Jozefo Hradil
Naše stránky v novém formátu budou nadále informovat o dění v Esperantuju i místních akcích, vystavovat zajímavé články našich i zahraničních autorů Niaj paĝoj en nova vesto plu informos vin pri movadaj agadoj, lokaj okazaĵoj, publicos interesajn artikolojn de niaj kaj eksterlandaj aŭtoroj

____________________________________________________

Zveme Vás na tradiční jazykový seminář netradičně na Malou Skálu

další informace

____________________________________________________

____________________________________________________

-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-

Vážení čtenáři, na webových stránkách www.bezvydavatele.cz je možnost zakoupit e-knihy za použití platebních karet a bankovního příkazu nebo platebního systému PayPal.

Zde najdete knihy z původní esperantské tvorby – přeložené do češtiny.

Doporučujeme „POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA“,

„KRÁL MATES I. – REFORMÁTOR“

z literatury faktu: „Život Andreo Cseha – pedagoga 20.století“, „Evropou a Asií na kole“, nebo detektivku „Chromozomy vraha“, brzy i další.

mates evropou a asií samodaj
-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-

——————————————————————————————
——————————————————————————————

Esperantský kroužek Dr.Hradila nabízí tyto knihy:

Kniha o iniciátorovi mezinárodního jazyka, Ludvíkovi Zamenhofovi a o vzniku esperantského hnutí Člověk proti babylonu od autorů René Centassi a Henri Masona za 150 Kč, v češtině

V nakladatelství Volvox Globator si můžete vyžádat knihu Osm let na cestách po naší planetě – cestopis manželů Robineau, poznávali lidi a život na naší planetě, setkali se s esperantem a to je obohatilo a otevřelo nové obzory.

Na www.esperanto.wz.cz najdete další knihy, přeložené z esperanta do češtiny pod rubrikou Jindřiška Drahotová

Od října 2016 je možno zakoupit „LEGAĴOJ“ s pestrými články. Čtení obsahuje 100 stran, cena 50 Kč.

Přečtěte si Novely od Tibora Sekelja

Komentáře nejsou povoleny.